Skip to main content

Sammenhæng og inddragelse af barnets/den unges miljøer

Intentionen med at inddrage barnets forskellige miljøer – den biologiske familie og plejefamilie/opholdssted er at etablere en tydelig sammenhæng for barnet, så det erfarer at kunne agere i begge ud fra en fælles opbakning.  Endvidere er det vor intention, at denne fælles forståelse kan skabe en forandring og udvikling i den biologiske familie, der over tid enten fører til hjemgivelse eller fælles opbakning til et liv uden for hjemmet.

På Topshøj antager vi at forældre har brug for at blive inddraget under en anbringelse. Hvis de har en velfungerende kontakt til barnet, kan det bidrage til et bedre forløb. Hvis de har en mindre velfungerende konakt til barnet, tilbyder vi at arbejde med denne relation, da det kan få stor betydning for det fremtidige liv, hos barnet eller den unge som er anbragt. Når barnet/den unge er sammen med forældrene bakker vi op om deres indbyrdes relation. Indsatsen tager udgangspunkt i forældrenes ønske om hjælp til udvikling og forandring.  Vi deltager i det omfang, det aftales, og når forældrene synes det er mest hjælpsomt.

Fokus for vort samarbejde rettes mod det, som vi i fællesskab bliver enige om. Dette indebærer sædvanligvis, at forældrene udvikler nye erkendelser af barnets/den unges behov og intentioner, hvilket får en effekt på deres indbyrdes relation.  Indsatsen vil typisk indebære, at der arbejdes med struktur og med forældrenes respons på barnets eller den unges udvikling og initiativer.

I forbindelse med indsatsen tilbyder vi, samtaler og terapi til både barnet, den unge samt forældre. Vi afholder fælles samtaler og afdækker, hvordan en passende indsats tilpasses pågældende barn og familie.

I nogle forløb er Topshøj indvidere tovholder på forløbene, afholder netværksmøder, følger forældre til eksempelvis misbrugscentre, psykiatri, læge og lign. Hvert forløb aftales således individuelt.