Skip to main content

Samarbejde med plejefamilier/opholdssteder

I anbringelsessager er plejefamilierne en stor og vigtig del af indsatsen og den sammenhæng, som er omkring barnet. Vi arbejder med de tre typer af plejefamilier som består af enten, netværksplejefamilier, plejefamilier eller kommunale plejefamilier. De skal være omsorgsgivere og stå for den stabilitet som barnet eller den unge har brug for. Samtidig skal de arbejde med en parathed i forbindelse med en eventuel hjemgivelse. Det kan være udfordrende for plejefamilierne.

Lovgivningen foreskriver, at de kommunale plejefamilier, varetager en særlig opgave i anbringelsessagerne. De skal yde en stor indsats for at løse opgaven og har derfor krav på mere efteruddannelse og supervision. Vores holdning er, at alle slags plejefamilier, bærer et særligt ansvar og vi arbejder ud fra det, som giver bedst mening, set i helheds og fremtidsperspektivet for barnet eller den unge.

Derfor tilyder vi alle plejefamilier supervision individuelt og i grupper.