Skip to main content

Det tværfaglige samarbejde

I anbringelsessager er der ofte mange aktører involveret. Vi ønsker et bredt samarbejde med alle dem, som har viden om sagen. Vi afholder jævnligt statusmøder, for at sikre, at der er tydelige aftaler omkring indsatsen, så alle ved, hvordan der bliver arbejdet i sagen. Vi ønsker at deltage i relevante netværksmøder og tager gerne tovholderfunktionen. Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt, da det kan have stor betydning i forbindelse med indsatserne, vurderingerne af udviklingen og potentialet i familierne, samt tidsrammen for indsatsen. Når der er tydelighed i dette, skaber det sammenhæng, tydelighed og klarhed for barnet, den unge, forældrene og plejeforældrene. Det er samtidig netop det, som viser sig, at være et meget vigtigt element i håndteringen og udviklingspotentialet i anbringelsessager. Arbejdet omkring den anbragte, bliver således, styrket og vil leve op til fokuspunkterne i Barnets Reform.