Skip to main content

Personale

Jannike Fogh, Indehaver og bestyrelsesformand

Jannike Fogh er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med børn.

Hun har taget den internationale efteruddannelse i narrativ terapi, v. Michael White, Dulwich Centre, Adelaide, Australien, samt en 3-årig efteruddannelse i familieterapi. I  1987 stiftede hun Familieinstitutionen Topshøj, som hun er indehaver af og ansvarlig leder for. I 2009 blev Jannike Fogh medstifter af Narrativ Praksis, København, hvor hun i mindre omfang  har supervision og undervisning.

Christian Flintholm, Daglig Leder

Christian er uddannet pædagog. Han har de sidste 19 år arbejdet inden for specialområdet - overvejende på skoler.
Christian har indgået i ledelsesteams på behandlingsskoler samt folkeskole, og han har opbygget en bred erfaring fra skole- og behandlingsregi. Christian har løbende opbygget et solidt kendskab til behandlingsarbejdets narrative principper via kurser og uddannelse. Han har god erfaring med at facilitere behandlingsarbejde i børnegrupper samt i individuelle forløb.

Lisette Albrechtsen

Lisette blev uddannet lærer i 1996 med linjefag i matematik og håndarbejde, og tog uddannelsen som  læsevejleder i grundskolen i 2012. Hun har mange års erfaring med specialundervisning på dagbehandlingsskoler. Derudover har hun taget kursus som Narrativ konsulent hos Dispuk og Autismespecialicering hos Molis. Lisette har erfaring med undervisning i matematik, samt at teste elever i dansk, matematik og dysleksi. Hun har tidligere arbejdet som konsulent og faglig afdelingsleder indenfor dagbehandlingsskoler.

Anette Blom, Skolesekretær

Anette er uddannet kontorassistent og har bl.a. tidligere været ansat som studiesekretær på RUC.

Rolf Høst Pedersen, Lærer

Rolf har mange års erfaring som underviser og speciallærer. Han underviser i musik og matematik, historie og idræt.

Sonja Petersen, Tysklærer

Sonja har arbejdet som sproglærer i bl.a. tysk og engelsk på specialskoler i mange år. Hun er opvokset tosproget i det danske mindretal i Tyskland og arbejder også med sprog som oversætter.

Louise Otto Frandsen, Lærer

Max Wiig, Lærer

Ninna Milbo, Psykolog

Ninna Milbo er autoriseret psykolog med mange års erfaring indenfor børne- og familieområdet. Ninna har stor erfaring indenfor flere områder, herunder supervision af egen og andre faggrupper, børnesamtaler, familieterapi, flerfamilieterapi, familieklasser, krisepsykologi, psykologiske undersøgelser, konfliktmægling og angstbehandling.

Lotte Nørby, Pædagog

Nanna Klug, Pædagog

Nanna er uddannet social- og specialpædagog fra Absalon professionshøjskole i Roskilde. Hun har arbejdet inden for specialområdet, både som udekørende støtte- og kontaktperson og på opholdssteddelen med tilknyttet intern skole. Nanna har grundig erfaring inden for behandlingsarbejde og det at arbejde mentaliserende overfor det enkelte barn.

Simon Møller Arentoft, Pædagog

Simon er uddannet idrætspædagog siden 2006. Han har arbejdet i både børnehave og vuggestue, og har sidenhen oparbejdet mange års erfaring inden for specialområdet.
Simon har tidligere været ansat på en dagbehandlingsskole i et 1:1 projekt, han har arbejdet som specialpædagog og han har været på et bosted for anbragte børn.
Simon varetager, blandt andre opgaver, idrætstimer på Topshøj. Han er god til at inddrage uderummet i såvel idræt som undervisning i det omfang, det giver mening.

Morten Sølving Petersen, pædagogisk assistent

Anders Herforth Jensen, Pædagogisk medhjælper

Anders er tilknyttet undervisningen og står for transport af elever. Anders har bred erfaring i arbejde på specialskoler og med børn/unge.

Klement Vosgerau Brandt, pædagog-vikar

Klement har været tilknyttet Topshøj i en længere årrække. Han er både uddannet murer og pædagog, og har stor erfaring med Topshøjs målgruppe af elever.

Mads Juutilainen, Fast pædagogmedhjælper-vikar

Mads har været hos os i siden 2016, og har god erfaring med arbejdet på Topshøj. Sideløbende med jobbet som vikar på Topshøj læser Mads Informatik på RUC.

Bertram Russotti, pædagogmedhjælper-vikar

Bertram er ved at afslutte hans uddannelse til pædagog. Han har tidligere erfaring fra arbejde på andre dagskoler og bosteder.

Stig Hansen, Pedel

Jette Christoffersen, Køkkenassistent

Tonny Christensen, konsulent

Tonny er uddannet pædagog og har en efteruddannelse inden for ledelse. Han har været ansat i Topshøjs regi i sammenlagt 26 år. Tonny har opstartet og været leder af Topshøjs tidligere underafdelinger Kilden og Primgården. Tonny har et indgående kendskab til integration og traumer for flygtningebørn og en solid erfaring med de narrative principper.

Jacob Folke Rasmussen, Supervisor/konsulent

Jacob arbejder som supervisor, underviser, foredragsholder og terapeut med det narrative som omdrejningspunkt. Han har mange års erfaring i at samarbejde med børn og familier, hvis tilværelse har været under indflydelse af omfattende problemstillinger. Jacob er forfatter til bogen ”Samtaler der bygger bro”, og har derudover skrevet en række kapitler og artikler om narrativ praksis. Læs evt. mere på www.narrativt-selskab.dk

Flemming Harder, Chauffør

Svend Aage Kristensen, Chauffør

Nina Jensen, Chauffør

Peer Christensen, Chauffør

Anette Winsløv, Chauffør

Søren Gerleff, Chauffør

John Andersen, Chauffør

Lars Andersen, Chauffør