Skip to main content

Indsats overfor plejefamilier og familier til anbragte børn/unge

foraeldre_barn

foraeldre_barnFamilieinstitutionen Topshøj tilbyder nu også at varetage psykologisk og pædagogisk indsat i familier med anbragte børn/unge i tæt samarbejde med familiepleje/opholdssted.

Omfanget af indsatsen varierer i de forskellige anbringelsessager og aftales individuelt.


Topshøj kan varetage følgende funktioner:

  • Tovholder på foranstaltningen og sagsbehandlingen: Afholde netværksmøder ca. hvert kvartal samt følge op på aftaler og mødeafholdelse med alle implicerede fagfolk eksempelvis kurator, misbrugscentre, læge og psykiatri.
  • Motivere og bakke forældre op i de udfordringer, der kan opstå i forhold til indgåede aftaler med andre i netværket, og følge forældre til nogle af disse aftaler efter behov.
  • Arbejde målrettet med en styrkelse af relationen mellem forældre og plejeforældre og processen omkring en forventet hjemgivelse af barnet/den unge.  Eksempelvis kan der arbejdes hen imod, at forældrene inddrages i beslutninger omkring børnenes liv i plejefamilien.  Endvidere kan vi lægge op til fælles udflugt mellem forældre og plejeforældre med deltagelse af familiebehandler.
  • Forældre og plejeforældre kan deltage i fælles arrangementer på Topshøj.
  • Plejefamilie/Opholdssted ydes supervision individuelt og i grupper
  • Individuelle samtaler med forældre samt parsamtaler kan tilbydes
  • Hotlinefunktion: I vanskelige situationer telefonisk kontakt med familiebehandler.
  • Familiebehandling i hjemmet med forældrene, hvor der arbejdes med relationen til barnet/den unge, når barnet er hjemme.
  • Individuelle samtaler med barnet/den unge varetages af familiebehandler eller psykolog.
  • Pris aftales individuelt afhængig af omfanget af indsatsen