Skip to main content

Visitation

visitation

visitationEt barn kan visiteres til Topshøj via barnets sagsbehandler, skoleforvaltninger, familiekonsulenter eller PPR. Forud for indskrivningen fremsendes relevante papirer til Topshøj, hvorefter der holdes et visitationsmøde, hvor forvaltning, forældre og eventuelt den afgivende skole deltager. På mødet kan det besluttes, at Topshøj som et led i visitationen kommer på besøg på barnet nuværende skole, at der gennemføre interview med barn og familie eller at barnet kommer i praktik på Topshøj. Alt dette for at sikre, at Topshøj er det rette skole- og behandlingstilbud.

For børn, der er indskrevet på Topshøj, holdes hvert år et statusmøde med deltagelse af sagsbehandler og forældre, hvor det forløbne år evalueres. På mødet koordineres ligeledes planer og målsætninger for den kommende periode. Inden mødet fremsendes en fyldestgørende statusbeskrivelse, der beskriver indsats og udvikling i forhold til behandlingsarbejdet, det skolefaglige og familiesamarbejdet.

Når det besluttes, at et barn skal udskrives fra Topshøj, samarbejdes tæt med den modtagende skole eller uddannelsesinstitution. Dette eksempelvis i forhold til formøder, materialeudveksling og forberedelsespraktikker. Efter skoleskiftet tilbyder Topshøj ligeledes den modtagende institution sparring og supervision i den første tid.