Skip to main content

Samarbejde med stamklassen under forløbet

samarbejde

samarbejdeNår eleven starter i Familieklassen, tilknyttes 1 eller 2 fagpersoner fra stamklassens team. De deltager i i gruppesupervision på Topshøj hver 14 dag. Dette er for at opkvalificere forståelsen for elevens problematikker og for at sikre, at der arbejdes ud far et fælles fodslag. I dette forum vil deltagerne endvidere have mulighed for at udveksle erfaringer og sparre med hinanden.

Det forventes også, at stamklassen deltager i et forløb på 6 timer, hvor der fokuseres på klassens sociale fællesskab, med henblik på, at øge trivslen i klassen. Dette kan gentages hver 6 måned. Forløbet vil bestå af interview med eleverne samt et forældremøde, hvor temaet er klassens trivsel.

Når vi arbejder med inklusion, er det væsentligt at have fokus på temaer, som øger elevernes oplevelse af at være en del af klassefællesskabet. Det er vor erfaring, at elever har større succes med dette, når de kender til hinandens værdigrundlag i relation til hvad ”en god skoledag” er for den enkelte.