Skip to main content

Målgruppe

maalgruppe

maalgruppe

  • Diagnosticerede børn med F.eks. ADHD, OCD, Asperges syndrom
  • Traumatiserende livsomstændigheder
  • Koncentrationsbesvær
  • Forstyrrende og destruktiv adfærd
  • Social afvigende adfærd
  • Trivselsproblemer