Skip to main content

Mål for forløbene

maal

maalDa alle børn og familier er forskellige og har individuelle værdier for, hvad der kendetegner det gode liv, kan det være svært at sætte specifikke parametre op for, hvad der karakteriserer et vellykket forløb på Topshøj. Målene for den enkelte elev og den enkelte familie søges derfor altid afklaret i samråd med forældrene og den henvisende myndighed ved visitationen.
 

Generelt er det dog målet, at børnene og familierne forlader Topshøj med:

  • - Flere handlemuligheder end tidligere i forhold til centrale problemstillinger
  • - En større skolefaglig kunnen
  • - En mere sikker identitetsfornemmelse
  • - En rigere og mere nuanceret fortælling om sig selv
  • - En større social inklusion i form af at indgå i flere relationer og fællesskaber
  • - Flere færdigheder i forhold til at håndtere kommende udfordringer
  • - En plan for undervisningsmuligheder og uddannelsesveje fremover