Skip to main content

Metode

metode

metodeInterventionsmodellen som vi har udviklet integrerer narrativ terapi, flerfamilierterapi og systemisk tilgang. Herigennem arbejder arbejder vi med børn og unge i deres to primære systemer – folkeskolen og familien. Intentionen er, at eleven via behandlingsindsatsen udvikler nye forståelser om sig selv og det at gå i skole, som afprøves i stamklassen og efterfølgende evalueres i Familieklassen med henblik på udvikling af nye skridt.

Forældrenes deltagelse er væsentlig. Derfor skal de som minimum deltage i forældregruppe på Topshøj hver 14 dag, samt deltage i individuelle samtaler hver 4 uge. Endvidere vil vi opfordre forældrene til, i det omfang det er muligt, at deltagede dage eleven er i Familieklassen.