Skip to main content

Klasses daglige forløb

daglige forløb

daglige forløb

  • Klassen har 8 elever
  • 8 forældre, i det omfang det er muligt
  • 1 lærer og 1 pædagog/familiekonsulent
    (ansat på 2/3 tid)
  • 1 psykolog (ansat på 2/3 tid)

Det daglige forløb vil være opbygget således at der arbejdes mandage og onsdage fra kl 08.00. til kl 14.00. Heri indgår afspændning og koncentrationsøvelser. Der støttes op om, at eleverne og forældrene reflekterer over deres eget fokus/tema for dagens forløb. Der vil være individuel undervisning, som bliver varetaget af enten forældrene, lærer eller pædagog. Der vil være etablering af  refleksivt og terapeutisk rum, hvor temaer og scoreskemaer evalueres. På mærkedage bliver eleven i egen stamklasse.

Mandage i lige uger, vil der være forældregruppe fra kl 14.00. til kl 15.30. Mandage i ulige uger, etableres gruppesupervision og refleksion med lærerne fra stamklasserne i tidsrummet 14.00.-15.30.

Efter behov, vil der være mulighed for at arbejde terapeutisk med det enkelte barns identitetsudvikling og med familie og parterapi.