Skip to main content

Forældresamarbejdet

Teori og Metode

Teori og MetodeEtableringen af et tæt forældresamarbejde har altid været en centralt del af indsatsen på Topshøj. Forældrene er de mennesker i verden, som kender barnet allerbedst, og de tilfører derfor vores forløb en værdifuld viden om familiens historie, dens aktuelle situation og dens drømme om fremtiden. Det tætte samarbejde gør det ligeledes muligt at arbejde helhedsorienteret med problemstillinger, som ikke kun har en effekt på barnet, men påvirker familiens samlede trivsel.

Forældresamarbejdet udmønter sig forskelligt i forhold til forskellige familier, ligesom det kan forandres over tid. Blandt de forskellige samarbejdsformer kan nævnes familiesamtaler, familieterapeutiske forløb, individuel terapi, parterapi, skolefaglige konsultationer, forældregrupper (hvor flere familier mødes), praktisk deltagelse i hverdagen og deltagelse i undervisningen. Som tommelfingerregel skal familien dog uanset formen regne med komme til samtaler på Topshøj ca. hver 4. uge. Herudover finder en løbende kontakt sted via telefon, e-mail eller sms.