Skip to main content

Familieklasse på Topshøj

familieklasse

familieklasseEn del elever i folkeskolen har svært ved at passe ind i de givne rammer og honorere de krav der stilles til dem. Dette er også en udfordring for lærererne, som skal varetage undervisningen. Derfor har vi som noget nyt på Topshøj taget initiativ til at arbejde med disse elever ud fra et princip om inklusion. Den 1. august 2013 starter vi en Familieklasse på Topshøj. Forløbet vil typisk vare mellem 6 – 12 måneder (med mulighed for forlængelse), og eleven bevarer kontakten til sin stamklasse i folkeskolen. Eleven vil være i Familieklassen 2 dage om ugen og de resterende dage i stamklassen.