Skip to main content

Etablering af indsatsen

etablering

etableringUdgangspunktet for indsatsen er, at barnets klasselærer i samarbejde med barnets forældre og Familieklassen opstiller nogle temaer, der relaterer sig til væsentlige problematikker i barnets liv. Disse har til hensigt at at tydeliggøre hvad barnet skal lære for at leve op til kravene i folkeskolen, samt hvilken opbakning der er brug for i familien eller plejefamilien, for at skabe den nødvendige udvikling. Her ud fra opstilles mål, som der skal arbejdes med under forløbet.

Målene opstilles i et scoreskema, som eleven har med i alle ugens timer, både i stamklasse og i Familieklassen. Efter hvert modul udfylder læreren scoreskemaet. Scoren gives som en reel vurdering af barnets præstation og evalueres i fællesskab med alle elever og forældre i Familieklassen.